Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, 15-424 Białystok, ul. Lipowa 41, tel. 85-745 72 29; 85-745 72 28; Fax 85-745 72 23; E-mail: ptf@alpha.uwb.edu.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Wykłady planowane w 2011 roku:

W sobotę 22 października 2011 roku o godz. 11:00 w sali 203 przy ul. Lipowej 41W sobotę 22 października 2011 roku o godz. 11:00 w sali 203 przy ul. Lipowej 41 o godz. 11:00 w sali 203 przy ulicy Lipowej 41
Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiśniewski
z Instytutu Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, Warszawa wygłosi wykład pt.
W 100-lecie nadprzewodnictwa


Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2011:

 1. W sobotę 14 maja o godz. 11:00 w sali 203 przy ulicy Lipowej 41 Prof. dr hab. Michał Święcki z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Historia Wszechświata
 2. W sobotę 16 kwietnia 2011 roku o godz. 11:00 w sali 203 przy ulicy Lipowej 41 Prof. zw. dr hab. Roman Stępniewski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt. Kwantowy świat o obniżonej wymiarowości
 3. W sobotę 26 marca 2011 roku o godz. 11:00 w sali 203 przy ulicy Lipowej 41 Prof. zw. dr hab. inż. Jan R. Dąbrowski z Zakładu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Białostockiej wygłosi wykład pt. Biomimetyka i nanotechnologie
 4. 19 lutego 2011 r. dr hab. Krzysztof Szymański, prof. UwB z Wydziału Fizyki UwB wygłosił wykład pt. O tym, jak płynie czas

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2010:

 1. 18 grudnia 2010 r. dr hab. Andrzej Stupakiewicz z Wydziału Fizyki UwB wygłosił wykład pt. Obrazowanie 3D
 2. 27 listopada 2010 r. dr hab. Piotr Jaranowski, prof. UwB z Wydziału Fizyki UwB wygłosił wykład pt. Ogólna teoria względności i fale grawitacyjne
 3. 23 października 2010 r. mgr Andrzej Branicki z Wydziału Fizyki UwB wygłosił wykład pt. W poszukiwaniu życia poza Ziemią (cz. II)
 4. 25 września 2010 r. mgr Andrzej Branicki z Wydziału Fizyki UwB wygłosił wykład pt. W poszukiwaniu życia poza Ziemią
 5. 15 maja 2010 r. prof. dr hab. Krzysztof A. Meissner z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UW wygłosił wykład pt. Historia Wszechświata

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2009:

 1. 19 grudnia 2009 r. dr Tomasz Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie wygłosił wykład pt. Co to właściwie znaczy, że E=mc2?
 2. 21 listopada 2009 r. dr Szymon Charzyński z Katedry Fizyki WMP UKSW w Warszawie wygłosił wykład pt. Fizyka różdżki i wahadła
 3. 24 października 2009 r. dr Marek Nikołajuk z Wydziału Fizyki UwB wygłosił wykład pt. Kwazary - przedziwne galaktyki
 4. 25 kwietnia 2009 r. dr hab. Michał Spaliński, prof. UwB z Wydziału Fizyki UwB wygłosił wykład pt. W poszukiwaniu początku czasu
 5. 21 marca 2009 r. prof. dr hab. Feliks Stobiecki z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu wygłosił wykład pt. Magnetyczne nośniki informacji
 6. 28 lutego 2009 r. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski, prof. US z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosił wykład pt. Przyszłość Wszechświata

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2008:

 1. 13 grudnia 2008 r. dr Krzysztof Markowicz z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt. Od równowagi radiacyjnej do zmian klimatu Ziemi
 2. 22 listopada 2008 r. dr Maciej Piętka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Kryptografia w Sieci
 3. 18 października 2008 r. dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Magnetyzm i nanomagnetyzm w walce o przetrwane
 4. 17 maja 2008 r. dr hab. Krzysztof Szymański, prof. UwB z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Jak się poruszają elektrony?
 5. 26 kwietnia 2008 r. dr Krzysztof Ziółkowski z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk wygłosił wykład pt. Sondowanie Układu Słonecznego
 6. 15 marca 2008 r. dr Stanisław Bajtlik z CAMK PAN w Warszawie wygłosił wykład pt. O czasie
 7. 16 lutego 2008 r. dr Andrzej Andrejczuk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Promieniowanie jonizujące: źródła, właściwości, zastosowanie

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2007:

 1. 1 grudnia 2007 r. dr inż. Robert Paszkiewicz z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej wygłosił wykład pt. Lasery: budowa, działanie, zastosowanie
 2. 17 listopada 2007 r. dr hab. Piotr Jaranowski, prof. UwB z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Polowanie na fale grawitacyjne
 3. 27 października 2007 r. dr hab. Mirosław Brewczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Fizyka zimnych atomów (czyli o tym jak zimne atomy stały się "gorące")
 4. 19 maja 2007 r. mgr Andrzej Branicki z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UwB wygłosił wykład pt. O fotografiach i fotografowaniu nieba
 5. 21 kwietnia 2007 r. dr Piotr Zalewski z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku wygłosił wykład pt. Przed, po, czy zamiast? Badanie Wszechświata za pomocą kartki
 6. 17 marca 2007 r. dr hab. Henryk Kępa z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt. Fizyk w muzeum
 7. 17 lutego 2007 r. prof. dr hab. Czesław Radzewicz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt. W kierunku zegarów idealnych
 8. 13 stycznia 2007 r. dr hab. Edward W. Piotrowski z Instytutu Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Rynek jako informacja

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2006:

 1. 18 listopada 2006 r. dr inż. Marek Rabiński z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku wygłosił wykład pt. Plazma - czwarty stan materii
 2. 21 października 2006 r. prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński z Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Jak pracuje reaktor jądrowy i czy jest on bezpieczny?
 3. 25 marca 2006 r. prof. dr hab. Michał Nawrocki z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt. Rezonanse wokół nas
 4. 25 lutego 2006 r. doc. dr hab. Bogdan Idzikowski z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu wygłosił wykład pt. Unoszenie magnetyczne

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2005:

 1. 17 grudnia 2005 r. dr hab. Stanisław Witkowski z Instytutu Chemii UwB wygłosił wykład pt. O truciznach naturalnych
 2. 19 listopada 2005 r. dr Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt. Zjawiska fizyczne w polu magnetycznym
 3. 22 października 2005 r. dr Małgorzata Igalson z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej wygłosiła wykład pt. Energia prosto ze Słońca - ogniwa słoneczne
 4. 21 maja 2005 r. dr Bogumiła Mysłek-Laurikainen z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku wygłosiła wykład pt. Ochrona powietrza - zadanie łatwe czy trudne?
 5. 16 kwietnia 2005 r. doc. dr hab. Grzegorz Wrochna z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku wygłosił wykład pt. Błyski gamma - największe kataklizmy Wszechświata
 6. 19 marca 2005 r. dr Jerzy Pełka z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie wygłosił wykład pt. Oczy naturalne, oczy sztuczne - czyli o związkach natury z technologią systemów obrazowania
 7. 15 stycznia 2005 r. dr Sylwester Kołomański z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił wykład pt. Znikająca Droga Mleczna - rzecz o zanieczyszczeniu nieba światłem
 8. 19 lutego 2005 r. mgr Andrzej Branicki z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UwB wygłosił wykład pt. Elementarz astronomii praktycznej

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2004:

 1. 29 maja 2004 r. prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład pt. EKG w diagnostyce chorób serca, wykorzystanie Internetu.
 2. 24 kwietnia 2004 r. dr hab. Krzysztof Szymański z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Pole magnetyczne Ziemi
 3. 20 marca 2004 r. dr hab. Mirosław Karpierz z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej wygłosił wykład pt. Uczenie fizyki przez Internet
 4. 28 lutego 2004 r. dr hab. Andrzej Wiśniewski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie wygłosił wykład pt. Nadprzewodniki II rodzaju i teoria Ginzburga-Landaua - 2/3 nagrody Nobla 2003
 5. 17 stycznia 2004 r. prof. dr hab. Henryk Szydłowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład pt. Komputer przyrządem pomiarowym

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2003:

 1. 6 grudnia 2003 r. Magdalena Machinko-Nagrabecka z Centrum Informacji o Środowisku GRID-Warszawa wygłosiła wykład pt. Program GLOBE - internetowy program ekologiczno-edukacyjny
 2. 17 maja 2003 r. prof. dr hab. Borys Kierdaszuk z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład: Fizyka wyjaśnia podstawy zjawisk biologicznych"
 3. 12 kwietnia 2003 r. prof. dr hab. Zygmunt Szefliński wygłosił wykład pt.: Nowoczesne metody diagnostyki i terapii medycznej"
 4. 11 stycznia 2003 r. prof. dr hab. Jan Kozubowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej wygłosił wykład pt. Energetyczne dylematy ludzkości
 5. 15 marca 2003 r. prof. dr hab. Edwin Wnuk z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład pt. Sztuczne satelity i śmieci kosmiczne w przestrzeni wokółziemskiej

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2002:

 1. 12 stycznia 2002 r. prof. dr hab. Jan Gaj z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt. Drgania w rezonatorach: czy proste reguły obowiązują?
 2. 23 lutego 2002 r. prof. dr hab. Jan Dorosz z Politechniki Białostockiej wygłosił wykład pt. Światłowody, budowa, metody otrzymywania, zastosowania
 3. 23 marca 2002 r. dr A. Andrejczuk z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Promieniowanie jonizujące - źródła i właściwości
 4. 20 kwietnia 2002 r. dr hab. E. Żukowski z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Hormeza radiacyjna - dobroczynne skutki małych dawek promieniowania jonizującego
 5. 18 maja 2002 r. mgr W. Dobrogowski i mgr W. Panasewicz z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosili wykład pt. Chaos w wybranych układach fizycznych
 6. 23 listopada 2002 r. prof. dr hab. Jan Mostowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wygłosił wykład pt. Fizyka jazdy na rowerze
 7. 14 grudnia 2002 r. prof. dr hab. Andrzej Burewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład pt. Komputer w nauczaniu chemii

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2001:

 1. 8 grudnia 2001 r. dr Krzysztof Ziołkowski z Centrum Badań Kosmicznych PAN wygłosił wykład pt. Nowe spojrzenie na Układ Słoneczny
 2. 17 listopada 2001 r. prof. dr hab. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie wygłosił wykład pt. Na granicy miniaturyzacji elementów elektronicznych - Nobel 2000
 3. 20 października 2001 r. prof. dr hab. Jacek Kosut z Instyyutu Fizyki PAN wygłosił wykład pt. Co to są studnia, drut i kropka kwantowa oraz jak je zrobić i po co, czyli ile laserów zmieści się w łebku od szpilki
 4. 12 maja 2001 r. prof. dr hab. Jan Mostowski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie wygłosił wykład pt. Fizyka dźwięku
 5. 21 kwietnia 2001 r. dr hab. Anna Ślawska-Waniewska z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie wygłosiła wykład pt. Zmysł magnetyczny u zwierząt migrujących
 6. 17 marca 2001 r. dr Andrzej Wiśniewski z Instytutu Fizyki PAN wygłosił wykład pt. Zjawisko nadprzewodnictwa - nadprzewodniki wysokotemperaturowe
 7. 24 lutego 2001 r. prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Promieniowanie jonizujące w medycynie

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 2000:

 1. 16 grudnia 2000 r. prof. dr hab. Iwona Wawer z Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie wygłosiła wykład pt. Magnetyczny rezonans jądrowy - od fizyki przez chemię do medycyny
 2. 18 listopada 2000 r. dr Jacek Krzywiński z Instytutu Fizyki PAN / Deutsches Elektronen Synchrotron DESY wygłosił wykład pt. Gwiazdy i białka w nowym świetle - perspektywy zastosowań rentgenowskich laserów na swobodnych elektronach
 3. 4 listopada 2000 r. dr Grzegorz Pojmański z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt. Małe teleskopy - czy jest dla nich miejsce we współczesnej astronomii?

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 1999:

 1. 17 kwietnia 1999 r. dr Jadwiga Biała z Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego wygłosiła wykład pt. Co spada z nieba
 2. 20 marca 1999 r. prof. dr hab. Jacek Turnau z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie wygłosił wykład pt. W głąb struktury materii: od Rutherforda poprzez kwarki do...
 3. 20 lutego 1999 r. prof. dr hab. med. Franciszek Rogowski z Zakładu Medycyny Nuklearnej Akademii Medycznej w Białymstoku wygłosił wykład pt. Fizyczny rodowód diagnostycznych, leczniczych i badawczych metod medycyny nuklearnej
 4. 16 stycznia 1999 r. doc. dr hab. Leszek Dobaczewski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie wygłosił wykład pt. Cegiełki elektroniki: lampa elektronowa, złąe półprzewodnikowe ... i co dalej? Polimery? Sieci Neuronowe?

Wykłady Białostockiego Oddziału PTF które odbyły się w roku 1998:

 1. 12 grudnia 1998 r. doc. dr hab. Marek Potrzebowski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi wygłosił wykład pt. Spektroskopia NMR w ciele stałym
 2. 14 listopada 1998 r. prof. dr hab. Andrzej Z. Hrynkiewicz z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie wygłosił wykład pt. Perspektywy wykorzystania fuzji termojądrowej
 3. 17 października 1998 r. dr hab. Tadeusz Stacewicz z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu w Warszawie wygłosił wykład pt. LIDAR w badaniach atmosfery
 4. 23 maja 1998 r. dr Piotr Jaranowski z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład pt. Fale grawitacyjne
 5. 18 kwietnia 1998 r. prof. dr hab. Ryszard Sosnowski z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt. Najmniejsze ziarna materii - z czego zbudowany jest Wszechświat
 6. 21 marca 1998 r. prof. dr hab Jacek Żebrowski z Politechniki Warszawskiej wygłosił wykład pt. O porządku ukrytym w szumach
 7. 21 lutego 1998 r. dr Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych wygłosił wykład pt. Najnowsze misje kosmiczne
 8. 17 stycznia 1998 r. prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt. Lody w układzie słonecznym


Powrót do strony głównej PTF