PROGRAM XXXV ZJAZDU FIZYKÓW POLSKICH Białystok 20-23 września 1999 r.
NiedzielaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek

Materiały XXXV Zjazdu Fizyków PolskichNiedziela 19 Xgodz 19:00
 
 Powitanie uczestników Zjazdu w Pałacu Branickich
Poniedziałek 20 IX :
Przedpołudniowa sesja plenarna P1:
  Uroczystości rozpoczęcia  (219 Mb)
  Akceleratory i kosmos w badaniach oddziaływań fundamentalnych(Jan Krolikowski)(214 Mb)
  Fizyka i komputery u progu XXI wieku (Bogdan Lesyng (493 Mb)
  Granice wszechświata (Marek Demiański)
  Perespectives of femtosecond spectroscopy: from clusters to clouds (Ludger K. Woste, laureat Polsko-Niemieckiej Nagrody Mariana Smoluchowskiego - Emilla Warburga z 1999) (251 Mb)
   Jądra atomowe we wnętrzu gwiazd neutronowych (Paweł Haensel) *****
Popołudniowe sesje satelitarne:


S1A FIZYKA I KOSMOS (animator - Grzegorz Sitarski) S1B FIZYKA STOSOWANA(animator - Andrzej Oles)
Organizacja i wyniki poszukiwan ciemnej materii z wykorzystaniem polskiego teleskopu z Chile  (Andrzej Udalski) Badanie deformacji plastycznej w materiałach polikrystalicznych o znaczeniu przemysłowym (Krzysztof Wierzbanowski, A.Baczmański, J.Tarasiuk)
Polski udział w badaniach satelitarnych przestrzeni międzyplanetarnej (Zbigniew Kłos) Nowe trendy w rozwoju detektorów promieniowania elektromagnetycznego (Antoni Rogalski)
Projekty kosmicznych misji marsjańskich (Krzysztof Ziołkowski) Od fizyki cienkich warstw do technologii przemysłowej  (Edward Leja)
Wszechświat w dobie teleskopu kosmicznego (Andrzej Woszczyk) Możliwości badań w silnych polach magnetycznych {MLSPM} (Jan Klamut)
"Laboratoria w przestrzeni kosmicznej" (Mirosław Hermaszewski, Aleksander Serebrov) Współczesne sterowanie eksperymentem fizycznym na podstawie wykorzystania programu LabView (W. Dobrogowski, J. Świekło)
 Komputery kwantowe (Marek Kuś)
Wieczór: "Spotkanie z tradycją" koncert zepołów folklorystycznych z Podlasia


Wtorek 21 IX

Przedpołudniowa sesja plenarna P2:
  Obrazowanie głębokiego wnętrza Ziemi  (Adam Dziewonski laureat NAGRODY CRAFOORDA z 1998)  (517 MB)
  Dzień dzisiejszy i plany badań warszawskiego cyklotronu ciężkich jonów (Tomasz Czosnyka) (517 MB)
  Na tropie masy neutrin (Danuta Kiełczewska)  (517 MB)
  Transmutacje, układy pokrytyczne i energia(Stefan Taczanowski) ( 841 MB)
  O szeroko pojętej popularyzacji  fizyki   (Jacek Turnau) (481 MB)
  Wykład dodatkowy: Fizyka wokół nas (Wiktor Niedzicki, redaktor TVP, laureat nagrody PTF z 1999 za popularyzację fizyki)(481 MB)
Popołudniowe sesje satelitarne:


S2B Fizyka związana z Ziemią (animator - Aleksander Guterch) S2A Promieniotwórcze skażenie środowiska i energetyka jądrowa (animatorzy Andrzej Hrynkiewicz i Anna Maria Kostrzewska)
Struktura i własności fizyczne litosfery Ziemi - Sejsmiczny eksperyment POLONAISE '97 (Aleksander Guterch, Marek Grad). Nowa energetyka jądrowa(Stefan Taczanowski). 

 

Geomagnetyzm i jego znaczenie dla rekonstrukcji globalnych procesów geodynamicznych (ruchy kontynentów, ewolucja Ziemi)(Marek Lewandowski). Skażenia promieniotwórcze środowiska i człowieka w Polsce (Zofia Pietrzak-Flis)
Procesy fizyczne w ogniskach trzęsień ziemi . Mechanizmy ognisk trzęsień ziemi (Roman Teisseyre, Zbigniew Czechowski). Ocena medycznych skutków skażeń(Zenon Mnich, Franciszek Rogowski, Marek Zalewski)
Lidar w badaniach atmosfery   (Krzysztof Ernst) Naturalne  źródła promieniowania jonizującego (Andrzej Hrynkiewicz)
Chłodzenie i pułapkowanie atomów metodami optycznymi(Jerzy Zachorowski) Okrgły stół. Temat proponowany w dyskusji "Czy Polska potrzebuje energetyki jądrowej?". (prowadzący Andrzej Hrynkiewicz). 
Wieczór teatralny:

Teatr Dramatyczny im A. Węgierki: spektakl w plenerze -"Antygona"
Białostocki Teatr Lalek :Krótki kurs piosenki aktorskiej


Środa 22 IX
Przedpołudniowa sesja plenarna P3:
  Lasery niebieskie (Jacek Baranowski  (441 MB)
  Femtosekundowe impulsy  światła w badaniach przyrody (Czesław Radzewicz ( 441 MB)
  Kondensat Bosego-Einsteina - nowy stan materii (Mirosław Brewczyk, Kazimierz Rzążewski (441 MB)
  Intenferencja natężeń - wyznaczanie promieni gwiazd i obszrów interakcji cząstek (Kacper Zalewski) (298 MB)
  New Horizons in Particle Physics (Nowe horyzonty fizyki cząstek) (Jerome Friedman laureat NAGRODY NOBLA z 1990)(137 MB)
Popołudnie

Zebranie delegatów PTF

Wręczenie nagród laureatom wyróżnionych prac zgłoszonych na konkurs : KOMPUTER W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH, wyróżnienie najciekawszych pokazów z fizyki.
Zapoznanie się z imprezami towarzyszącymi Zjazdowi (różne wystawy), zwiedzanie laboratoriów
Wieczór: Spotkanie towarzyskie
 Czwartek 23 IX
Przedpołudniowa sesja plenarna P4:
  Fizyka w Polsce wczoraj, dziś i jutro (Andrzej Kajetan Wróblewski (215 MB)
  The origin of cosmic rays (Sir Arnold Wolfendale) (151 MB)
  Metody fizyki w ekonomii i socjologii  (Janusz Hołyst (287 MB)
  Rola wymiaru układu fizycznego na przykładzie półprzewodników(Jacek Kossut (450 MB)
  Niskowymiarowe magnetyki  (metale) (Józef Korecki)(450 MB)
Popołudniowe sesje satelitarne:


S4A NAUCZANIE FIZYKI (animator Jerzy Warczewski S4B FIZYKA I MEDYCYNA (animator Anna Maria Kostrzewska)
Symulacje komputerowe w nauczaniu w szkołach średnich i podstawowych (Ryszard Kutner) Przegląd metod fizycznych stosowanych w medycynie (Grzegorz Pawlicki) *****
Wykorzystanie komputera w kształceniu fizyków: stan obecny i perspektywy (Henryk Szydłowski ) Metody jądrowe w medycynie (Leszek Królicki
Use of multimedia in university teaching - the FIPS project (H.J. Jodl, D. Roth) Kwanty anihilacji elektron-pozyton w diagnostyce medycznej i badaniu struktury elektronowej (Grażyna Kontrym-Sznajd)
 • IdS - Program ,,Internet dla Szkół" (J. Gajewski ) *****
 • Nauczanie fizyki w wyższych szkołach technicznych  (Danuta Bauman) 
 • Zadania, szanse i ograniczenia dydaktyki fizyki w świetle reformy systemu edukacji(Władysław Blasiak)  
 • Ruchome ilustracje do ,,Fizyki fal"  (Jerzy Ginter) 
 • Czy zagraża nam rewolucja w nauczaniu fizyki?  (Zofia Golab-Meyer)
 • Czego łatwiej się nauczyć: fizyki czy gry w szachy? (Edward Kapuścik) *****
 • Dydaktyka fizyki jako dyscyplina naukowa  (Jerzy Warczewski)
 • Tomografia NMR z użyciem gazów szlachetnych spolaryzowanych optycznie (Tomasz Dohnalik)
  Tematyka okrągłego stołu:
  1. Wykorzystanie internetu na różnych poziomach nauczania 
  2. Wykorzystanie komputerów w laboratoriach studenckich 
  3. Fizyka w przedmiocie "przyroda" i kształcenie nauczycieli do tego przedmiotu 
  4. Związek przedmiotów szkolnych: "Fizyka lub przyroda" i "Technika" 
  5. Co fizycy mogą wnieść w nauczanie informatyki 
  6. Problemy reformy systemu edukacji (założenia i realizacja). 
  7. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli. 
  8. Dydaktyka i metodyka nauczania fizyki - dyscyplina naukowa.
   Efekty synchronizacji w funkcjonowaniu mózgu (Stanisław Drożdż, Jarosław Kwapień
   Zastosowania laserów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych  (A.Graczyk, M.Kwaśny, Z.Mierczyk
  "Międzynarodowe organizacje fizyki i inżynierii medycznej" (Oskar Chomicki)
  Dodatkowa sesja towarzysząca Zjazdowi FIZYKA MATEMATYCZNA (popołudnie czwartek, animator Aleksander Strasburger Podsumowanie sesji matematycznej
  Co starego w solitonach (Antoni  Sym) ps.gz 56 kB pdf.gz 92 kB

  (Jan Cieśliński)  ps.gz 46 kB pdf.gz 62 kB
  Kwantowa przestrzeń Minkowskiego  (Piotr Podleś) ps.gz 32 kB pdf.gz 42 kB
  Mechanika układów wielo-hamiltonowskich (M. Błaszak) ps.gz 34 kB pdf.gz 44 kB

  Opisy do powyższych wykładów zawierają dużą ilość wzorów i z tego powodu  udostępniamy je  w formatach  ps i pdf

  Wieczór: Koncert muzyki cerkiewnej  Piątek 24 IX Wycieczki do wybranych miejsc białostockiego makroregionu Dokument jest dostępny w nastepujacych formatach:
  RTF
  PS  -  KB
  PS-Gzip -  KB
  Word 97


  **** Wykład nie odbył się

  Powrót do stronyXXXV Zjazdu Fizyków PolskichPowrót do strony XXXV Zjazdu Fizyków Polskich