Bogdan Lesyng 

W latach    1990-1995, kierownik Zakładu Biofizyki IFD UW. Od 1996 r  z-ca dyrektora d/s naukowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). W latach    1977 - 1979 stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta,  w roku 1980 stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Getyndze; od 1985r wielokrotny "visiting professor" na: University of Pittsburgh, University of Houston  oraz University of California, USA. 
Działalność naukowa: nauki obliczeniowe oraz biofizyka molekularna. Prace związane z rozwijaniem metod kwantowej dynamiki molekularnej oraz metod równania Poissona-Boltzmanna i ich zastosowaniami w badaniach podstawowych procesów biologicznych. Koordynator krajowych licencji specjalistycznego oprogramowania. Współtwórca ogólnokrajowych zasobów informacyjnych ICM UW (tworzonej
biblioteki wirtualnej). 
Członek "editorial board" czasopisma  "Computing and Visualization in Science". Członek Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, w latach 1997-1999 sekretarz tego Komitetu. Od 1999 roku członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz vice przewodniczący Sekcji  Uniwersytetów.

 

Powrót do strony głównejPowrót do strony głównej
Email: ptf@physics.uwb.edu.pl