Pomiary klasyczne

Zajęcia praktyczne mające na celu realizację zadań doświadczalnych zawartych w podstawie programowej, wraz z poznaniem rachunku błędów pomiarowych i jego praktycznym zastosowaniem w opracowaniu danych doświadczalnych

Spotkania mają na celu przybliżyć klasyczny warsztat pracy fizyka – eksperymentatora. Uczestniku warsztatów zdobywa umiejętności w budowie prostych układów doświadczalnych, stosowania przyrządów pomiarowych oraz analizy otrzymanych danych. Zajęcia rozwijają zdolności kreatywnego myślenia i intuicje doświadczalne potrzebne w rozwiązywaniu problemów pomiarowych.

Przykładowe realizacje:

  1. Badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego
  2. Wyznaczanie przyśpieszenia ciała w ruchu jednostajnie zmiennym przyśpieszonym
  3. Wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego
  4. Ruch po okręgu – badanie siły dośrodkowej
  5. Sprawdzenie zasad dynamiki dla ruchu obrotowego
  6. Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki , diody
  7. Sprawdzenie praw Kirchhoffa
  8. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych
  9. Wyznaczanie współczynników tarcia statycznego i kinetycznego
  10. Badanie drgań wahadła matematycznego i sprężynowego

Itp.