Wyposażenie

Wyposażenie laboratorium

Laboratorium znajduje się na pierwszym piętrze budynku Wydziału Fizyki w sali 2021. Znajduje się w nim 12 stanowisk studenckich oraz wyposażone w tablicę interaktywna stanowisko wykładowcy.

Laboratorium korzysta z edukacyjnego systemu pomiarowego  Coach/CMA pracującego w oparciu o interfejsy pomiarowe, czujniki pomiarowe oraz oprogramowanie . Dostępne zestawy pozwalają na realizację eksperymentów pomiarowych z wielu dziedzin fizyki.

Pracownia korzysta też ze specjalistycznego oprogramowania (LabView) w realizacji zajęć ze sterowań i akwizycji/przetwarzania  danych.