Tematyka spotkań

Odbywające się  w laboratorium zajęcia  doświadczalno–pomiarowe z fizyki prowadzone są w oparciu o skomputeryzowane zestawy pomiarowe. Pozwalają  na  przybliżenie idei/zasad wykorzystania systemów komputerowych w pomiarze/obserwacji wielkości/zjawisk fizycznych.

Dydaktycznym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności kreatywnego i twórczego myślenia w oparciu o wykorzystywanie metod badawczych w postaci eksperymentu fizycznego (pomiaru wielkości fizycznych) i narzędzi komputerowych (IT). Budowanie umiejętności poznawczych w zakresie fizyki oraz nauk doświadczalnych.

Przykładowe realizacje.

 1. BHP w Laboratorium.
 2. Wprowadzenie do błędów pomiarowych.
 3. Podstawy pomiarów z wykorzystaniem systemów komputerowych (cyfrowych).
 4. Pomiar prędkości w spadku swobodnym.
 5. Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego – spadek swobodny, wahadło matematyczne.
 6. Pomiary elektryczne. Układy RC i RLC.
 7. Obwody zastępcze dla oporników.
 8. Dynamika włączania żarówki oraz diody LED.
 9. Drgania wahadła sprężynowego.
 10. Wyznaczanie stałej k w oparciu o pomiar siły i położenia
 11. Ciepło. Stygnięcie ciał. Prawo stygnięcia Newtona
 12. Wykorzystanie kamery (multimediów) do analizy ruchu: spadek swobodny, rzut ukośny,wahadło sprężynowe i matematyczne.