Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 2015

Laboratorium uczestniczyło w 19 -tej edycji Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik który odbył się 9 maja 2015 r w Warszawie na Stadionie Narodowym. Tematem wiodącym było „Światło”. Wydział Fizyki osobami Zakładu Fizyki Magnetyków (Ula Guzowska, Jan Kisielewski, Wojciech Dobrogowski) prezentował doświadczenia z zakresu optyki.

„Światło spolaryzowane w badaniu mikro-struktur magnetycznych”.
Prezentacja wykorzystania mikroskopu optycznego oraz spolaryzowanego  światła  w obrazowaniu struktur magnetycznych. Wizualizacja informacji zapisanej na kartach magnetycznych. Obrazowanie z wykorzystaniem kamer CCD – wspomaganie obrazowania cyfrowym przetwarzaniem obrazu.

„Dyfrakcja światła na strukturach magnetycznych”
Prezentacja ugięcia światła na różnego rodzaju obiektach: szczelinach jedno i dwuwymiarowych, gazie. Sterowana polem magnetycznym siatka dyfrakcyjna – labiryntowa  struktura domenowa. Hologramy.