Popularyzacja

Wykłady popularnonaukowe:

„Obrazowanie 3D”

Wykład omawia wybrane metody i techniki optycznego obrazowania trójwymiarowego (3D). Rzeczywisty obraz przestrzenny nie robi na nas specjalnego wrażenia, jednak obecnie zachwycamy się oglądając filmy 3D. Od kilku lat posiadamy cyfrową technologię 3D wykorzystującą jedną z wielu technik opartych na stereoskopii, jednej z najstarszych technik obrazowania, pozwalającej oddać wrażenie widzenia przestrzennego, które interpretowane jest w mózgu. Równie interesującą techniką tworzenia obrazów 3D jest holografia, z którą spotykamy się niemal każdego dnia. Hologram rejestruje amplitudę i fazę promieniowania optycznego tworząc wzorzec interferencyjny. W najbliższych latach czeka nas gwałtowny rozwój technik obrazowania 3D. Jednak to, które z nich zostaną wykorzystane zależy od konkretnych potrzeb i technologii. 

„Ultradźwięki wokół nas”

Wykład omawia wybrane właściwości i zastosowania fal ultradźwiękowych. Człowiek ich nie słyszy, natomiast bardzo dobrze odbierają je niektóre zwierzęta (np. psy, delfiny, nietoperze). Wśród wielu metod wytwarzania ultradźwięków, takich jak np. metoda mechaniczna czy magnetostrykcyjna, najbardziej dominującą jest metoda oparta na zjawisku piezoelektryczności. Ultradźwięki przez swoje niezwykłe właściwości znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Wykorzystanie sonarów, które wysyłają i odbierają sygnały ultradźwiękowe, pozwala wykrywać obiekty w wodzie.  Echolokacja daje nowe możliwości obrazowania nie tylko dna oceanu, ale również ławic ryb. Ultradźwięki są niezastąpione w defektoskopii do badań uszkodzeń nawet bardzo grubych odlewów. Dzięki ultradźwiękom możliwa stała się ultrasonografia (USG) czy ultrakardiografia (UKG), czyli diagnostyka narządów i tkanek za pomocą analizy odbitych od nich fal ultradźwiękowych. Przy pomocy ultradźwięków można zaobserwować wiele ciekawych zjawisk fizycznych.

„Femtosekundowy magnetyzm”.

Wykład omawia wybrane zjawiska magnetyzmu w skali czasowej ograniczonej do femtosekund (1fs=10-15s). Zbudowanie źródeł światła spójnego oraz wykorzystanie impulsowych laserów femtosekundowych, za które przyznano nagrody Nobla, pozwoliło znacząco rozszerzyć zakres badań magnetyzmu. W badaniach tych, przy pomocy techniki stroboskopowej, światło wykorzystano nie tylko do detekcji procesu magnesowania (magnetooptyka), ale również do jego wzbudzania. Generalnie zjawiska oddziaływania impulsów światła z materiałami magnetycznymi można podzielić na efekty termiczne i nietermiczne. Do tych ostatnich należy odwrotny efekt Faradaya, polegający na indukowaniu kołowo spolaryzowanym światłem magnetyzacji oraz możliwości jej przełączania nawet pojedynczym impulsem światła o trwaniu zaledwie 40 fs. Otwiera to nowe możliwości badawcze  oraz aplikacyjne w magnetycznych pamięciach z nieosiągalną jak dotychczas szybkością zapisu.