Andrzej Stupakiewicz

Dr hab. Andrzej Stupakiewicz, Prof. UwB

Katedra Fizyki Magnetyków
Wydział Fizyki
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1 L, 15-245 Białystok
tel: +85 738 8178
fax: +85 745 7223
e-mail: and@uwb.edu.pl
http://labfiz.uwb.edu.pl/and
nr pokoju: 1034