O mnie

Urodziłem się 23 maja 1969 w Szczuczynie na Białorusi. W roku 1986 skończyłem szkołę średnią w Grodnie. W tym samym roku ukończyłem również matematyczno-fizyczną szkołę zaoczną przy Fizyczno-Technicznym Instytucie w Moskwie i dostałem się na studia na Wydziałe Fizyki Uniwersytetu w Grodnie. Podczas studiów na Uniwersytecie pracowałem jako laborant w Katedrze Radiofizyki i Elektroniki. Część mojej pracy magisterskiej pod tytułem: „Projektowanie modelu fotoelastycznego modulatora światła do badań własciwości dichroicznych cienkich warstw magnetycznych” była wykonana w Pracowni Fizyki Magnetyków wówczas Filii Warszawskiego Uniwersytetu w Białymstoku. W 1993 roku skończyłem z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie w Grodnie.

Od końca 1993 roku jestem pracownikiem naukowym Zakładu Fizyki Magnetyków Uniwersytetu w Białymstoku. W tym okresie zajmowałem się pracą naukową nad tematem, który stał się następnie tytułem przygotowywanej rozprawy doktorskiej: „Badanie efektu fotomagnetycznego w cienkich warstwach magnetycznych”. Obrona pracy odbyła się w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie 4 lutego 2000 roku. Po zakończeniu pracy doktorskiej zmieniłem tematykę naukowych zainteresowań na badania właściwości magnetycznych nanostruktur ze szczególną analizą ultracienkich warstw magnetycznych wytworzonych na podłożach schodkowych.  Wyniki tych badań stanowili rozprawę habilitacyjną pt. „Nanostruktury magnetyczne na podłożach ze złamaną symetrią translacyjną”, obrona której odbyła się w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie 2 grudnia 2010 roku.

Moje zainteresowania naukowe dotyczą następujących zagadnień: nanostruktury magnetyczne, efekty magnetooptyczne liniowe i nieliniowe, fotomagnetyzm, procesy ultaszybkiej dynamiki, struktury domenowe, cyfrowa obróbka obrazów.

Oprócz pracy naukowej również prowadzę zajęcia dydaktyczne. Pasjonuje się grafiką komputerową, technikami telewizyjnymi. Lubie podróżować samochodem i nie tylko. Do ulubionych zespołów muzycznych zaliczam – Dire Straits, Queen, Pink Floyd… Trochę gram w tenisa, a kiedyś mocno zajmowałem się pływaniem. W swoim czasie pasjonowałem się elektroniką. Dla „relaksu” lubię w domu majsterkować z drewnem.