Andrzej Stupakiewicz

Prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz

TEAM Lab
Physics Department
University at Białystok
ul. Ciołkowskiego 1 L, 15-245 Białystok
tel: +85 738 8178
fax: +85 745 7223
e-mail: and@uwb.edu.pl
http://labfiz.uwb.edu.pl/and
Room number: 1034