Opisy układu pomiarowego i eksperymentów

Układ pomiarowy

Układ pomiarowy

Wykonanie doświadczenia na odległość z wykorzystaniem Internetu wymagało zbudowania odpowiedniego układu pomiarowego którego działanie umożliwia Internautom przeprowadzenie pomiarów przy użyciu dowolnej przeglądarki stron WWW. Schematycznie układ taki ...
Sterowanie polem magnetycznym

Sterowanie polem magnetycznym

Sterowanie natężeniem pola magnetycznego w naszym układzie odbywa się za pośrednictwem konsoli sterującej, której budowa i przesyłanie danych oparte są na złaczu LPT. Umożliwia ona sterownanie dwoma 8 - io bitowymi kanałami (256 poziomów) analogowymi ...
Sterowanie położeniem polaryzatora

Sterowanie położeniem polaryzatora

Sterowanie położeniem polaryzatora odbywa się za pośrednictwem silnika krokowego zaopatrzonego w odpowiedniedni sterownik umożliwiający poprzez dwa cyfrowe wejścia kierowanie zarówno kierunkiem obrotu jak i taktowaniem kroku. Wejścia te są podłączone do wyjść cy...
Pomiar natężenia światła

Pomiar natężenia światła

Pomiar natężenia światła w naszym układzie odbywa się poprzez fotodiodę wmontowaną w mikroskop. Wzmocniony sygnał trafia do komputera za pośrednictwem karty UIB , która posiada 12-to bitowy przetwornik ADC. Sam sygnał jest mierzony N krotnie gdzie N je...
Pomiar natężenia światła w funkcji kąta rozkrzyżowania polaryzatorów i natężenia pola magnetycznego

Pomiar natężenia światła w funkcji kąta rozkrzyżowania polaryzatorów i natężenia pola magnetycznego

Opis działania programu sterującego układem pomiarowym Doświadczenie 1: Pomiar natężenia światła w funkcji kąta rozkrzyżowania polaryzatorów i natężenia pola magnetycznego Fizyka Celem doświadczenia jest pomiar natężenia światła I w fu...
Zdjęcie krzywej magnesowania (histerezy)

Zdjęcie krzywej magnesowania (histerezy)

Opis działania programu sterującego układem pomiarowym Doświadczenie 2: Zdjęcie krzywej magnesowania (histerezy) Fizyka - Programy sterujące - Zadania pomiarowe - Uruchom - Błedy Fizyka: Celem tego doświadczenia jest pomiar znormal...
Rejestracja obrazów struktur domenowych

Rejestracja obrazów struktur domenowych

Opis działania programu sterującego układem pomiarowym Doświadczenie 3: Rejestracja obrazów struktur domenowych Fizyka - Programy sterujące - Zadania pomiarowe - Uruchom - Błedy Fizyka: Celem tego doświadczenia jest rejestracja struktu...