Rejestracja obrazów struktur domenowych

Opis działania programu sterującego układem pomiarowym
Doświadczenie 3: Rejestracja obrazów struktur domenowych

FizykaProgramy sterujące Zadania pomiaroweUruchomBłedy

Fizyka:

Celem tego doświadczenia jest rejestracja struktury domenowej przy ustalonych przez użytkownika wartościach:

  • natężenia pola magnetycznego H przykładanego prostopadle do powierzchni badanej warstwy
  • kąta alfa pomiędzy płaszczyznami głównymi polaryzatora 1 i polaryzatora 2.

 

Na stronie http://labfiz/exp/domeny/uklad-pomiarowy.php przedstawiony jest układ pomiarowy oraz konfiguracja pola i próbki.

Program -skrypt CGI:

Program wykonujący pomiar w tym doświadczeniu bazuje na wykorzystaniu technologi CGI . Dzięki temu istnieje możliwość uruchomienia podprogramów sterujących układem i zbierających z dane. Parametry uruchomieniowe skryptu CGi do pomiaru natężenia światła w funkcji położenia polaryzatora i natężenia to:

  • Wartość pola (-6000 ÷ 6000) – Wartość natężenia pola magnetycznego przyłożonego do próbki wyrażona w [A/m]- wartość domyślna 0
  • Obrót (0 ÷ 360) – Wartość kąta o jaką zostanie wykonany obrót polaryzatorem – wartość domyślna 0

Uruchomienie pomiaru następuje po naciśnięciu przycisku „Uruchom”. Przekroczenie zakresu któregoś z parametrów jest sygnalizowane, a program ustawia przekroczony parametr na wartość domyślna jednocześnie zgłaszając który z parametrów został niepoprawnie wpisany. Tym samym program jest zabezpieczony przed wstawianiem niepoprawnych wartości. Po zakończeniu działania zarejestrowany obraz próbki jest wyświetlanny na stronie WWW w formacie JPG. Do obrazu doklejana jest automatycznie skala która daje możliwość odczytania rozmiarów struktur domenowych i daje informację na temat rozmiaru obserwowanej powierzchni. Zachowanie tego pliku jest możliwe poprzez standardową funkcję przeglądarki jaką jest „Save Image as..”, a która kryje się pod prawym klawiszem myszy w momencie naciśnięcia go gdy kursor myszy znajduje sie „ponad” obrazem. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania pliku w formacie TGA skompresowanego do formatu ZIP. Daje to możliwość pracy na obrazie w którym nie ma utraty danych. Opis działania programu znajduje się pod przyciskiem „Pomoc”. Polecam korzystanie z tej mozliwości w razie niejasności .

 

a) b) c)

Obrazy domenowe rejestrowane w funkcji różnego pola: a) H = 3000 [A/m], b) H = 0, c) H = -3000 [A/m]. Po kliknięciu na wybrany obraz można go obejrzeć w powiększeniu (struktura obserwowana pod kątem alfa = 34.2 o).

 

a) b) c)

Obrazy tej samej struktury domenowej rejestrowanej przy różnej wartości kąta alfa: a) alfa = -10.8 , b) alfa = 0, c) alfa = 10.8 Po kliknięciu na wybrany obraz można go obejrzeć w powiększeniu.

 

Uzyskane obrazy można dodatkowo poddać cyfrowej obróbce obrazów. Wiecej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:obróbka cyfrowa obrazów