Pomiar natężenia światła

Pomiar natężenia światła w naszym układzie odbywa się poprzez fotodiodę wmontowaną w mikroskop. Wzmocniony sygnał trafia do komputera za pośrednictwem karty UIB, która posiada 12-to bitowy przetwornik ADC. Sam sygnał jest mierzony N krotnie gdzie N jest liczbą zadaną przez eksperymentatora Internautę. takie postępowanie ma na celu uśrednienie sygnału oraz wyliczenie błedu jako średniego odchylenia od wielkości średniej.

Dioda mierząca natężenie światła i kamera wmontowane w układ mikroskopowy
Konsola karty pomiarowej UIB. Widać cztery wejścia analogowe (przetwornik ADC z multiplekserem)