HOME
Opisy
Doświadczenia
Linki
Słownik
English Version

Spis doświadczeń "online" dostępnych poprzez Internet:
  1. Pomiar natężenia światła w funkcji położenia polaryzatora i natężenia pola magnetycznego
  2. Pomiar krzywej magnesowania (histerezy)
  3. Obserwacja struktur domenowych w funkcji pola oraz kata skręcenia polaryzatorów
  4. Obserwacja układu "on-line"

Laboratory of Magnetism, Faculty of Physics, University of Białystok
Białystok Branch Polish Physical Society,
Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok 15-424, Poland, E-mail: dobrog@uwb.edu.pl WWW: http://labfiz.uwb.edu.pl/exp/domeny01/
Last modification: November 07, 2019