HOME
Opisy
Doświadczenia
Linki
Słownik
English Version

Doświadczenie 2: Pomiar krzywej magnesowania (histerezy)
Parametry uruchomieniowe doświadczenia:
Ilość sumowań pojedyńczego pomiaru (1 ÷ 100)


Laboratory of Magnetism, Faculty of Physics, University of Białystok
Białystok Branch Polish Physical Society,
Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok 15-424, Poland, E-mail: dobrog@uwb.edu.pl WWW: http://labfiz.uwb.edu.pl/exp/domeny01/
Last modification: December 22, 2019