Wielki Zderzacz Hadronów - Wystawa Interaktywna


Zapraszamy na wystawę LHC
1-6 czerwca 2009 r.


do Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A w Białymstoku.


Dziekan Wydziału Fizyki
dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB


Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Halina Brzezińska-Stec

Wystawa dla szerokiej publiczności (bez limitu wieku!) będzie czynna w następujących dniach:


1 czerwca (poniedziałek) w godzinach 12-17
od 2 do 5 czerwca w godzinach 9-14 i 16-18
6 czerwca (sobota) w godzinach 11-17


W dniach 1-5 czerwca wystawa będzie czynna dla grup zorganizowanych.
Wejścia grup (maksymalnie do 40 osób) co 30 minut w godzinach otwarcia wystawy.

Wizytę każdej grupy rozpocznie prelekcja w sali wystawowej Biblioteki (parter budynku, wejście z holu głównego), stanowiąca przygotowanie do zrozumienia prezentowanych na wystawie urządzeń i zjawisk. Objaśnień udzielać będą osoby zaangażowane w pracach przy LHC oraz specjaliści w dziedzinach fizyki i techniki jądrowej.


Zapisy dla grup zorganizowanych pod numerami telefonów
085-7457239, 085-7457222
w Dziekanacie Wydziału Fizyki UwB,
od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.
e-mail: besa@uwb.edu.pl
© 2009 Maria Biernacka