Uniwersytet w Białymstoku  Pracownia  Astronomiczna Instytut Fizyki  Doświadczalnej
 
Lokalizacja
  Pracownia mieści się w akademiku położonym w centrum Białegostoku.     więcej>>
 
Historia
  Celem powstania pracowni było wprowadzenie obserwacji i pomiarów astronomicznych w tok studiów fizyków - potencjalnych nauczycieli przedmiotu "Fizyka z astronomią". Inicjatorem i koordynatorem budowy pracowni (1986r.) był Andrzej Branicki, pracownik Instytutu Fizyki Filii  Uniwersytetu Warszawskiego. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki przychylności profesora Michała Święckiego, dyrektora Instytutu Fizyki.
   Pierwszym optycznym wyposażeniem były dwie lunety 100/1000 i teleskop 150/2250. Dzięki staraniom profesora  Bohdana Paczyńskiego i doktora Tomasza Chlebowskiego oraz ofiarności astronomów zagranicznych, a szczególnie  M.V.Zombecka, pracownia została wyposażona w katalogi i atlasy nieba oraz stałą prenumeratę "Sky & Telescope".
   W 2000 roku dzięki staraniom profesora Andrzeja Maziewskiego z IFD, za pieniądze Fundacji Polsko-Niemieckiej, został zakupiony teleskop MADE LX200/12". Teleskop jest wyposażony w kamerę CCD, którą otrzymaliśmy w darze od profesora Bohdana Paczyńskiego. 
 
Wyposażenie 
   Na ostatnim piętrze akademika mieści się pokój do zajęć i ciemnia fotograficzna. Na dachu budynku jest taras obserwacyjny i kopuła (zdjęcia). 
   Do obserwacji wizualnych i rejestracji fotograficznych wykorzystywane są dwie lunety 100/1000 oraz teleskop 150/2250 ustawiane na tarasie (zdjęcia). 
   Pod kopułą stoi teleskop Made LX200/12" wyposażony w kamerę CCD  i  kamerę TV  (zdjęcia). Kopuła, teleskop i kamery są sterowane za pośrednictwem komputera stojącego w pokoju na dole.
Działalność
  Zgodnie z założeniami działalność pracowni skoncentrowana jest na zadaniach dydaktycznych związanych z tokiem studiów fizyki. Ponieważ jest to jedyna placówka astronomiczna na Podlasiu prowadzona jest tu również działalność edukacyjna i popularyzatorska. Czynione są starania by poszerzyć zakres dzialań tego typu. 
  Pomimo śródmiejskiej lokalizacji zakupiony niedawno system (12" teleskop, kamera CCD) pozwala prowadzić obserwacje o wartości naukowej.  We współpracy z pracownikami Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzone są fotometryczne obserwacje gwiazd zmiennych.
 
Andrzej Branicki
Kontakt Adresy.
Iżby...

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2003r