Animacja – wizualizacja zmian struktury domenowej pod wpływem pola magnetycznego