Animacja – obserwacja struktury domenowej przy wykorzystaniu efektu Faradaya