Pomiar krzywej magnesowania (histerezy)

UWAGI:

  • Po uruchomieniu należy poczekać około 2 minut na wynik pomiaru
  • Separatorem dziesiętnym w pliku CSV jest kropka. Może to powodować konieczność ręcznej zamiany wspomnianej kropki na przecinek aby poprawnie wczytać plik np do programu MS Excel. W przypadku LibreOffice należy w oknie importu zaznaczyć język na Angielski (USA) co pozwoli poprawnie wybrać separator dziesiętny.

Odnośniki zewnętrzne: