Obserwacja struktur domenowych w funkcji pola oraz kata skręcenia

Rejestracja obrazu domeny magnetycznej w funkcji położenia wzajemnego osi polaryzatora i analizatora oraz wartości pola magnetycznego przyłożonego do próbki.

Parametry uruchomieniowe doświadczenia:

Wartość amplitudy pola magnetycznego przyłożonego do próbki (-6000 ÷ 6000 [A/m])
Zakres kąta o jaki zostanie wykonany obrót polaryzatorem (0 ÷ 360)