Obserwacja struktur domenowych w funkcji pola

Rejestracja obrazu domeny magnetycznej w funkcji wartości pola magnetycznego przyłożonego do próbki.

Uwagi do pomiarów:

  1. Skala obrazu do pobrania SKALA. UWAGA Skala obrazu jest obrazem o dwukrotnie większej rozdzielczości (w  sensie liniowych rozmiarów podanych w pikselach), jednak odzwierciedlająca proporcje obrazu z pomiaru. Obraz pomiarowy został pomniejszony w celu zmniejszenia ilości danych przesyłanych pop po pomiarze.
  2. Jeżeli system nie odświeża obrazu proszę spróbować ponownie  w przeciągu 5 minut.

Parametry uruchomieniowe doświadczenia:

Wartość amplitudy pola magnetycznego przyłożonego do próbki (-256 ÷ 256 [a.u.])
-255
0
255