Monitor temperatury

Monitorowanie pomieszczeń laboratoryjnych ZFMagnet.
Strona umożliwia sprawdzenie temperatury oraz natężenia światła. Jest to uproszczona wersja ( brak dostępu do danych pomiarowych) systemu monitoringu dostępnego w Intranecie. System zbierania danych bazuje na układach Arduino wyposażonych w Ethernet Shields, czujniki DS18B20 , czujniki światła (oporowe) oraz czujniki wilgotności DHT11/22.

Start date: End date:
Start time: End time:
Femto BLS Mikroskopy Milimagnetometria 2023 1035 FMR