Opis formatu graficznego TGA

Typ danych 2 niemapowany obraz RGB (Istotne informacje są podkreślone)

Przesunięcie
Długość
Opis
0
1
Liczba znaków w polu identyfikacyjnym obrazu. Dopuszczalna wartość 0-255. Jeżeli jest równa 0 to znaczy że pole nie jest dołaczone
1
1
Typ mapy koloru. Może zawierać wielkości 0 lub 1. Jeżeli 0 to znaczy że nie ma załączonej mapy kolorów, jeżeli 1to znaczy że jest
2
1
Kod typu obrazu. Pole to powinno zawierać zawsze binarną 2-kę
( typ danych 2)
3
5
Specyfikacja mapy koloru -ignorowane jeżeli typ mapy koloru jest równy 0, gdy 1 interpretacja jest następująca:
3
2
Początek mapy kolorów – Integer Lo-Hi index dla wejścia mapy kolorów
5
2
Długość mapy kolorów -Integer Lo-Hi licznik dla wejść mapy kolorów
7
1
Rozmiar wejścia mapy kolorów -liczna bitów w mapie kolorów -16 -Targa 16, 24 -Targa 24, 32 -Targa 32
8
10
Specyfikacja obrazu
8
2
Położenie X obrazu – Integer Lo-Hi współrzędna X lewego dolnego rogu
10
2
Położenie Y obrazu – Integer Lo-Hi współrzędna Y lewego dolnego rogu
12
2
Szerokość obrazu – Integer Lo-Hi szerokość w pikslach
14
2
Wysokość obrazu – Integer Lo-Hi szerokość w pikslach
16
1
Rozmiar piksla w obrazie -liczba bitów na piksel -16 -Targa 16, 24 -Targa 24, 32 -Targa 32
17
1
Bajt deskryptora obrazu
Bity 3-0 – liczba atrybutów związanych z każdym pikslem
Dla Targa 16 – 0 lub 1 , Targa 24 -0, Targa 32 -8
Bit 4 – zarezerwowany -musi być 0
Bit 5 – bit położenia obrazu0 – początek jest w dolnym lewym rogu
1 – początek jest w górnym lewym rogu
Powinno być 0 dla obrazów Truevision
Bity 7-8 Flaga przeplotu danych00 = bez przeplotu
01 = dwie drogi (parzysty/nieparzysty) przeplot
10 = cztery drogi przeplot
11 = zarezerwowany
18
różna
Pole identyfikacyjne obrazu
Zawiera dowolnej formy pole identyfikacyjne o długości 0-255 bajtów (określonej w pierwszym bajcie nagłówku obrazu). Jezeli jest wymagana większa ilość informacji może ona być składowana po danych obrazu
różna
różna
Dane mapy koloru
Jeżeli typ mapy koloru jest równy 0 to pole nie istnieje.
Dane mapy koloru opisują rozmiar każdego wejścia, i liczbę wejść które powinieneś mieć do przeskoczenia. Każde wejście ma 2,3 lub 4 bajty|
różna
różna
Pole danych obrazu
To pole opisuje (szerokość) x ( wysokość ) piksli. Każdy piksel określa wartość koloru RGB w całkowitej liczbie bajtów
Dla 2 bajtowego wejścia (na piksel):należy to rozkodować następująco: ARRRRRGG GGGBBBBB -gdzie każda litera przedstawia bit. Ponieważ zachowywuje się to jako Hi-Lo bajty to pierwszy przychodzi
Dla 3 bajtowego wejścia (na piksel):każdy jeden bajt zawiera wartości blue – green -redGGGBBBBB a drugi powinien być ARRRRRGG, gdzie A jest bitem arrybutu
Dla 4 bajtowego wejścia (na piksel): każdy jeden bajt zawiera wartości blue – green -red i atrybut. Dla większej szybkości działania z niektórym hardware-m Targa 24 jest czasami zachowywana jako obraz Targa 32

Więcej na temat formatu TGA możesz znaleźć pod ardesem: http://www.dcs.ed.ac.uk/home/mxr/gfx/2d-hi.html