GNUPlot a sprawa wyniku

Program GNUPlot (http://www.gnuplot.info) wykorzystywany jest na dwa sposoby.

Po Pierwsze.

Wizualizacja wyników pomiarowych w postaci wykresów  odbywa się poprzez wywołanie skryptów GNUPlota. Rozwiązanie to możliwe jest poprzez  wywoływania z poziomu PHP.  Odpowiednia realizacja wywołania obrazów z poziomu HTML pozwala na proste generowanie niepowtarzalnej (innej dla każdego pomiaru) grafiki na potrzeby interfejsu WWW.

Przykład: Wynik pomiaru  natężenia światła w funkcji położenia polaryzatora i natężenia pola magnetycznego

#!/usr/bin/gnuplot
set terminal png
set xlabel „kat skrecenia polaryzatora [st]”
set ylabel „U [V] ~ I”
set grid
set output „wynik_malus.png”
set style line 1 lt 1 lw 100 pt 3 ps 0.5
plot [:] [:] „dane_malus.dat” using 1:2 notitle with lines lt 1 lw 3

Po Drugie

Własna analiza danych otrzymanych w wyniku pomiaru. Patrz ZADANIA POMIAROWE