Wzory i programy pomocne w analizie zmienności domen – wersja -HTML

Opis u|ytych oznaczeD:
h – grubo[ warstwy magnetycznej
σ –
w[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_1.gif] α [Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_2.gif]
m = β = [Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_3.gif]
ED – energia odmagnesowania
M- magnetyzacja nasycenia
H – zewntrzne pole

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_6.gif]

Energia odmagnesowania

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_7.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_8.gif]

Wyznaczamy sigm

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_9.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_10.gif]

Energia [ciany domenowej

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_11.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_12.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_13.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_14.gif]

Pochodna Esd po alfa

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_17.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_20.gif]

Pochodna Esd po beta

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_21.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_22.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_23.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_24.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_27.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_28.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_29.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_30.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_31.gif]

Wyrysowanie wprost

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_32.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_33.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_34.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_35.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_36.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_37.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_38.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_39.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_40.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_41.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_42.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_43.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_44.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_45.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_46.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_47.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_48.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_49.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_50.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_51.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_52.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_53.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_54.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_55.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_56.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_57.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_58.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_59.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_60.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_61.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_62.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_63.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_64.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_65.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_66.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_67.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_68.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_69.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_70.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_71.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_72.gif]
[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_73.gif]

[Graphics:Images/symulacja-domeny-v1.nb_gr_74.gif]


Converted by Mathematica      April 27, 2001