Proponowane zadania pomiarowe

Rejestracja struktur domenowych

Rejestracja struktur domenowych

Rejestracja struktur domenowych przy różnej wartości pola H. Jakościowa analiza zmienności struktur. W naszym układzie badana próbka domenowa jest umieszczona w środku cewki podłaczonej do zasilacza którego sterowane jest możliwe poprez Internet. ...
Sprawdzanie prawa Malusa

Sprawdzanie prawa Malusa

Wizualizacja domen magnetycznych w naszym zestawie pomiarowym wymaga stosowania układu polaryzator - analizator. Zestaw umożliwia również zmianę kąta alfa pomiędzy osią maksymalnego przepuszczania polaryzatora i analizatora. Taka konfiguracja, poza gł...
Badanie efektu Faradaya

Badanie efektu Faradaya

Wyznaczanie kata skręcenia płaszczyzny polaryzacji w polu magnetycznym) Przechodząc przez domeny magnetyczne płaszczyzna liniowo spolaryzowanego światła ulega skręceniu o kąt +fi lub -fi Jeżeli wiązka światła przechodzi przez obszar zawierający...
Rejestracja struktur domenowych II

Rejestracja struktur domenowych II

Rejestracja struktur domenowych przy różnej wartości kąta rozkrzyżowania polaryzatorów. Jakosciowa analiza zmienności struktur. Możliwość zdalnego sterowania położeniem polaryzatora daje użytkownikowi okazję na przeprowadzenie obserwacji struktury dom...
Zdjęcie krzywej namagnesowania histerezy.

Zdjęcie krzywej namagnesowania histerezy.

Zdjęcie krzywej namagnesowania histerezy. Jakościowa analiza histerezy procesu. Zadaniem eksperymentatora jest pomiar zależności magnetyzacji próbki M w funkcji natężenia prostopadłego pola magnetycznego H do niej przyłożonego. Pomiar odbwa się z wyk...
Cyfrowa analiza obrazów domen magnetycznych

Cyfrowa analiza obrazów domen magnetycznych

Cyfrowa analiza obrazów domen magnetycznych - poprawa kontrastu obrazu struktury domenowej Obraz cyfrowy U jest dwuwymiarową macierzą o wymiarze W x S (w naszym eksperymencie 368x286) gdzie każdy jej element U(i,j) jest nazywany pikselem. W cza...