Ewolucja struktury domenowej

Poniższy obraz ilustruje zmienność struktury domenowej powodowaną przykładanym polem magnetycznym.